PEF/OEF: voor commerciële producten (uitgebreide studie)

Product environmental footprints (PEF) en organisation environmental footprints (OEF) worden gebruikt om een hele reeks milieu-impacten, hot spots, verbeterpotentiëlen, datakwaliteit en onzekerheid te bepalen op gestandaardiseerde wijze. Ze worden uitgevoerd volgens de strikte PEF en OEF richtlijnen gepubliceerd door de Europese Commissie. De methode werd ontwikkeld om milieu-impactanalyses van producten te harmoniseren, zodat resultaten van verschillende studies gemakkelijker vergeleken kunnen worden.

Volgende impactcategorieën worden in rekening genomen:

 • Klimaatverandering (kg CO2 eq.)
 • Ozondepletie (kg CFC-11 eq.)
 • Menselijke toxiciteit – kanker (CTUh)
 • Menselijke toxiciteit – andere dan kanker (CTUh)
 • Fijn stof (kg PM2.5 eq.)
 • Ionizerende straling – menselijke gezondheid (kBq 235U eq.)
 • Ionizerende straling – ecosystemen (interim) (CTUe)
 • Fotochemische ozonvorming (kg NMVOC eq.)
 • Verzuring (molc H+ eq.)
 • Eutrofiëring – terrestrisch (molc N eq.)
 • Eutrofiëring – zoetwater (kg P eq.)
 • Eutrofiëring – marien (kg N eq.)
 • Ecotoxiciteit – zoetwater (CTUe)
 • Landgebruik (kg C deficit)
 • Uitputting van water (m3 water eq.)
 • Uitputting van minerale, fossiele & hernieuwbare grondstoffen (kg Sb eq.)

Alle PEF/OEF-studies worden gereviewed door minstens één extern expert.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.