Levenscyclusanalyse

De levenscyclusanalyse bestudeert de volledige productketen, van wieg tot graf, en verschaft waardevolle inzichten in de ecologische duurzaamheid van activiteiten.

Levenscyclusanalyse werd door de Europese Commissie uitgeroepen tot het meest waardevolle kader om de milieu-impact van activiteiten te beoordelen. In deze jaren van steeds toenemende standaardisatie kan OWS u helpen, als onafhankelijke en ervaren partner, bij het uitvoeren van duurzaamheidsevaluaties van organisaties, producten en diensten. ‘Keten-denken’ levert een begrijpelijk overzicht van de activiteiten, waardoor men de voor verbetering vatbare hot spots kan lokaliseren, en manieren kan zoeken voor verbetering en implementatie (proces-efficiëntie, alternatieve productieroutes of nieuwe management-strategieën).

Om de kwaliteit van onze LCA’s te garanderen volgt OWS verschillende internationale richtlijnen. Uitgaande van ISO-norm 14040/44 werd een Product and Organization Environmental Footprint ontwikkeld (PEF & OEF) om de LCA-methodologie verder te standaardiseren en om de consistentie en reproduceerbaarheid te verbeteren. Daarnaast kunnen de meer specifieke Product Category Rules gebruikt worden. Dankzij de gestandaardiseerde berekeningen kunnen de resultaten van onze LCA’s gebruikt worden in een Environmental Product Declaration (EPD).

Foto 2 LCA

We voeren LCA’s uit op verschillende niveaus, al naargelang de specifieke onderzoeksvraag:

 • Cradle to cradle: van ruwe grondstoffen tot product, gebruiksfase en recyclage tot nieuwe grondstoffen (gesloten productkringloop).
 • Cradle to grave: de volledige productketen van productie uit ruwe grondstoffen tot en met verwerking aan het einde van de gebruiksfase, inclusief de gebruiksfase zelf.
 • Cradle to gate: van productie uit grondstoffen tot het afgewerkte of  intermediaire product.
 • Gate to gate: analyse van een afgelijnd deel van de productketen.

De resultaten van onze LCA’s worden standaard uitgedrukt in de onderstaande grootheden. De midpoint-categorieën geven een gedetailleerd beeld van specifieke milieuproblemen. Op endpoint-niveau wordt een globaal beeld gegeven dat vergelijking en interpretatie van de resultaten vereenvoudigt.

 • ILCD midpoint categories:
  • climate change (kg CO2 eq.)
  • ozone depletion (kg CFC-11 eq.)
  • human toxicity – cancer effects (CTUh)
  • human toxicity – non-cancer effects (CTUh)
  • particulate matter (kg PM2.5 eq.)
  • ionizing radiation human health (kBq U235 eq.)
  • ionizing radiation ecosystems (interim) (CTUe)
  • photochemical ozone formation (kg NMVOC eq.)
  • acidification (molc H+ eq.)
  • terrestrial eutrophication (molc N eq.)
  • freshwater eutrophication (kg P eq.)
  • marine eutrophication (kg N eq.)
  • freshwater ecotoxicity (CTUe)
  • land use (kg C deficit)
  • water resource depletion (m³ water eq.)
  • mineral, fossil & renewable resource depletion (kg Sb eq.)
 • ReCiPe endpoint categories:
  • damage to ecosystems (species.yr)
  • damage to human health (DALY)
  • resource depletion (US Dollar)
  • overall environmental damage (points)

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.