Haalbaarheidstesten – Inputmateriaal

Om zeker te zijn dat het te vergisten substraat geen schadelijk effect zal hebben op het vergistings-proces, en om een eerste indruk te krijgen van de geschiktheid van het substraat voor anaerobe vergisting, moeten verschillende parameters geanalyseerd worden.

Sorteertest

Indien het substraat uit afval bestaat dat onzuiverheden bevat (bv. vast stedelijk afval), dan zal een grondige voorbehandeling noodzakelijk zijn. De eerste stap is een sorteringstest, waarbij de samenstelling van het substraat wordt bepaald (fracties plastiek, glas, stenen, zand en organisch materiaal). Aan de hand van deze test wordt dan beslist over de beste instelling van de voorbehandelingsinstallatie, om zo te komen tot de meest geschikte samenstelling van het afval voor anaerobe vergisting.

Inkuiltest op labo-schaal

Lab-scale silage test (1) Veel (landbouwgerelateerde) substraten zijn niet het hele jaar door beschikbaar voor anaerobe vergisting. Om ze toch het jaar door te kunnen vergisten, moeten ze daarom bewaard worden. Dit kan o.a. gebeuren door de substraten in te kuilen, een techniek die reeds lang succesvol wordt toegepast in de landbouw voor het bewaren van bv. maïs en gras. OWS heeft een test ontwikkeld die het inkuilproces simuleert op kleine schaal en die toelaat om het effect te testen van verschillende inkuilomstandigheden en additieven voor mono of gemengde substraten. Het laat ook toe om het effect van het inkuilen op de biogas- en methaanopbrengst te evalueren.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.