Haalbaarheidstesten – Digestaat

Het digestaat, het materiaal dat overblijft na de vergisting zelf (of na bijkomende nabehandeling), kent vele toepassingen: als meststof (rechtstreeks), bodemverbeteraar (na nabehandeling), deklaag van stort… . Om in te schatten welke toepassing de beste opties biedt, is het belangrijk om een aantal parameters van het (nabehandelde) digestaat te analyseren. De selectie van deze parameters gebeurt in overleg met de klant en zal in veel gevallen ook bepaald worden door de wetgeving en de kwaliteits-normen in het land van toepassing.

De volgende nabehandelingstechnieken kunnen in het laboratorium getest worden:

Post-treatment

  • Navergisting test: evalueert het resterend biogaspotentiaal van het digestaat, en zo ook de economische haalbaarheid van een navergister
  • Ontwateringstesten: selectie van geschikte polymeren, karakteriseren van de slibkoek en het restwater na centrifugeren of persen van het digestaat, berekenen van een massabalans.
  • Aerobe nacompostering testen: evalueren van de beluchtbaarheid en de duur van nacompostering en karakteriseren van de finale compost.
  • Natte scheiding testen: simuleren van de SORDISEP techniek op labo-schaal: opstellen van een massabalans, karakterisatie van de verschillende fracties, aanleveren van basisinformatie op de vraag of SORDISEP al dan niet een gepaste technologie is voor het digestaat in kwestie, en de aanzet voor de dimensionering van een eventuele SORDISEP eenheid.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.