Haalbaarheidstesten – Anaerobe vergistingsproces

Biogas, geproduceerd in een volschalige installatie of in een labo-reactor, kan geanalyseerd worden op verschillende componenten, zoals CH4, CO2, H2S, H2, O2 en N2. Zo nodig, en teneinde ongewenste componenten te identificeren (die toxisch zijn voor anaerobe bacteriën of een negatief effect hebben op de biogasproductie), kunnen er ook uitgebreidere analysen uitgevoerd worden op > 250 verschillende componenten.

Biogas Productie Potentiaal (BPP) test

Deze test bepaalt de maximale hoeveelheid biogas die kan geproduceerd worden uit een gegeven substraat. Het onderzochte substraat wordt geïncubeerd op 52°C (thermofiel) of op 37°C (mesofiel) en in een batchsysteem onderworpen aan vergisting. Het geproduceerd volume aan biogas wordt gemeten, evenals zijn gehalte aan methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2).

Continue vergistingstest op labo-schaal

Deze test simuleert de volschalige vergisting van enkele of een mengsel van substraten en laat toe om het vergistingsproces te optimaliseren (substraatsamenstelling, biogas productiviteit, organische belasting, vergistingstemperatuur, toxiciteit, behoefte aan nutriënten, …) en om de overstap te maken naar een volschalige installatie, zonder tussenkomst van een duurdere piloot-test. De testen kunnen uitgevoerd worden op kleine schaal (6L) of op medium schaal (60L).

BPP-test (1)

DSC00730

BPP-test (2)

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.