Industriële Composteerbaarheid

Na vele jaren van ontwikkeling en intensieve discussies in normalisatiecomités zijn de vereisten voor industriële composteerbaarheid goed ingeburgerd geraakt en werden ze stevig verankerd in een aantal nationale, Europese en internationale normen.

Norms

In alle normen voor industriële composteerbaarheid worden dezelfde 4 essentiële vereisten voorgeschreven:

Compostability

Industrial compostability - BiodegradationBiodegradatie kwantificeert het inherent potentieel van het materiaal om afgebroken te worden door micro-organismes. Biodegradatie is dan ook gelinkt aan de chemische samenstelling van het product en vertegenwoordigt het % vaste organische koolstof van het product dat wordt omgezet in gasvormige koolstof onder vorm van CO2.

Biodegradatietesten kunnen uitgevoerd worden onder certificatie condities of screening condities. Certificatiecondities zijn, zoals de term voorschrijft, vereist wanneer resultaten zullen gebruikt worden voor certificatie en/of het maken van publieke claims. Screening condities zijn meer aangeraden bij de initiële R&D en verdere optimalisatie van het materiaal of product waarbij resultaten alleen voor intern gebruik bedoeld zijn.

OWS kan biodegradatietesten uitvoeren conform ISO 14855, ASTM D 5338 en EN 14046 (in compost), ISO 17556, ISO 11266 en ASTM D5988 (in grond), ISO 14851, ISO 9408, EN 29408, ASTM D 5271, OECD 301C, OECD 301F, OECD 302C en OECD 302F (in zoet water) en ISO 14851 en ASTM D 6691 (in zout water). Indien meerdere materialen of producten in parallel dienen getest te worden, biedt OWS u graag een bijkomende korting aan.

Desintegratie vertegenwoordigt het fysisch uiteenvallen (fragmenteren) van het materiaal of product tijdens de intensieve composteringsfase en toont aan of het materiaal of product even snel als organisch afval wordt omgezet tot fijne compost. De desintegratie is dan ook gelinkt aan de fysische vorm van het product en wordt daarom sterk bepaald door zijn dikte, grammage en/of densiteit. Indien de desintegratie van het product voor certificatie dient uitgevoerd te worden, stelt OWS een nauwkeurige massabalans op en berekent het exacte percentage desintegratie aan de hand van de hoeveelheid resterende stukjes materiaal dat manueel uit de compost gehaald worden op het einde van de test.

Zoals hierboven vermeld speelt de dikte een zeer belangrijke rol en worden materialen en producten dan ook steeds gecertificeerd tot op een bepaalde maximale dikte. In sommige gevallen kan het daarom aangewezen zijn om eerst verschillende diktes te vergelijken in een screening test, teneinde de maximale dikte te kunnen selecteren voor de eigenlijke certificatietest. Op eenzelfde manier kunnen ook verschillende samenstellingen vergeleken worden in een screening test.

12 weeks

Ecotoxiciteitstesten gaan na of de eventuele afbraakproducten van het materiaal na compostering een remmend effect hebben op de bodemflora en -fauna. Ecotoxiciteitstesten met planten maken deel uit van alle normen rond industriële composteerbaarheid en schrijven het gebruik van twee plantensoorten voor. Ecotoxiciteitstesten met aardwormen daarentegen zijn alleen vereist voor AS 4736 certificatie in Australië.

Ecotoxicity graph

Ecotoxiciteitstesten kunnen uitgevoerd worden op materialen, producten, inkten, lijmen, vernissen, masterbatches, additieven, …
De ecotoxiciteitstesten met planten worden uitgevoerd conform OECD 208 en EN 13432, de testen met aardwormen conform ASTM E 1676, OECD 207, ISO 11268 en/of AS 4736

 

 

Tenslotte moet ook het gehalte aan zware metalen gekwantificeerd worden om zeker te zijn dat het materiaal of product na compostering geen negatief effect zal hebben op de kwaliteit van het eindproduct (compost). Iedere norm schrijft een set aan maximale toelaatbare concentraties voor zware metalen voor, waarbij EN 13432 en AS 4736 de strengste limieten voorschrijven.

OWS is als onafhankelijk labo erkend door alle organisaties actief in de certificatie van industrieel composteerbare materialen en producten en kan u helpen met het uitvoeren van de vereiste testen en u begeleiden bij de voorbereiding van uw certificatiedossier.

  • Europa: Vinçotte (TÜV AUSTRIA Belgium), DIN CERTCO (DIN-Geprüft) & European Bioplastics (seedling)
  • USA: BPI (compostable)
  • Japan: JBPA (GreenPla)
  • Australië: ABA (seedling)
  • En meerdere andere (nationale/regionale) systemen in Italië, Korea, Canada, Catalonië, Finland…

 Logo industrial compostability Vinçotte           Industrial compostability - ABA - seedling          BPI LOGO_FINAL_0906

 

 Industriell Kompostierbar_en       Industrial compostability - JBPA - GreenPLA        Industrial compostability - Others - Finland        Industrial compostability - Others - Italy        Industrial compostability - Others - Catalunya

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.