Thuiscomposteerbaarheid

Terwijl de eerste normen voor industriële composteerbaarheid reeds gepubliceerd werden rond de eeuwwisseling, heeft het nog 10 jaar geduurd om te komen tot een norm voor thuiscompostering. Australian Standards, de instantie die in Australië instaat voor de ontwikkeling van nieuwe test methoden en normen, heeft in 2010 de allereerste norm wereldwijd voor thuiscompostering gepubliceerd: AS 5810. Deze norm is een afgeleide van de Australische norm voor industriële composteerbaarheid (AS 4736).

Er werden echter al (veel) eerder gelijkaardige certificatieschema’s gecreëerd voor thuiscompostering in Europa, maar ook daarbuiten:

  • België: OK Compost Home program (TÜV AUSTRIA Belgium)
  • UK:  Home compostable certification scheme (Association for Organics Recycling, in cooperation with TÜV AUSTRIA Belgium)
  • US (algemeen): BioSpecs for Food Service Ware (Sustainable Biomaterials Collaborative)
  • US (staat Californië): Senate Bill No. 567: ‘claims on home compostability are only possible if the material is OK Compost Home certified’.

Daar temperatuur het belangrijkste verschil is tussen industriële compostering (hoge temperatuur) en thuiscompostering (omgevingstemperatuur), werden alle certificatieschema’s voor thuiscompostering, gebaseerd op hun industriële tegenhangers. Ze schrijven dan ook dezelfde 4 essentiële vereisten voor: biodegradatie, desintegratie, ecotoxiciteit en zware metalen.

Disintegration - 26 weeksDe vereisten voor zware metalen en ecotoxiciteit met planten zijn gelijkaardig aan deze voor industriële composteerbaarheid.

De biodegradatie en desintegratie daarentegen dienen aan omgevingstemperatuur uitgevoerd te worden in plaats van aan hoge temperatuur.

OWS is als onafhankelijk labo erkend door alle organisaties actief in de certificatie van thuiscomposteerbare materialen en producten en kan u helpen met het uitvoeren van de vereiste testen en u begeleiden bij de voorbereiding van uw certificatiedossier.

  • Europa: TÜV AUSTRIA Belgium (OK Compost Home), DIN CERTCO (DIN-Geprüft Home compostable) and AfOR (FILM home compostable)
  • Australië: ABA (Home compostable)

Logo home compostable Vinçotte     Gartenkompostierung_en       Logo home compostable AfOR      Home compostability - ABA - logo

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.