EPD: voor commerciële producten (basisstudie)

Environmental Product Declarations (EPD’s) of milieuproductverklaringen zijn gestandaardiseerde en weidversprijde LCA-gebaseerde duurzaamheidsevaluaties die gebruikt worden om de milieu-impact van producten te evalueren. EPD’s zijn meer compleet dan Carbon Footprints aangezien er meer verschillende impactcategorieën onderzocht worden, maar minder uitgebreid dan de meer geavanceerde Product Environmental Footprints.

De evaluatie wordt uitgevoerd conform Product Category Rules (PCR’s) die gepubliceerd worden door Environdec, het internationale EPD-systeem. Deze PCR’s definiëren welke impactcategorieën onderzocht moeten worden voor verschillende types producten evenals de structuur en inhoud van het rapport. Alleen de belangrijkste impactcategorieën voor de overeenkomstige productcategorie worden onderzocht. Dit kunnen bijvoorbeeld klimaatverandering, eutrofiëring, en verzuring zijn.

Bedrijven zijn in bepaalde gevallen wettelijk verplicht EPD’s te publiceren om groene beweringen omtrent hun producten te onderbouwen, dus het uitvoeren van een EPD-studie is vaak een goede keuze voor de evaluatie van (bijna) marktklare producten.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.