Afbraak in andere milieus

Indien het product niet via industriële compostering of thuiscompostering zal verwerkt worden, dienen andere condities gezocht te worden die wel representatief zijn voor het milieu waarin het product dient af te breken.

In dat opzicht kan bijvoorbeeld gekozen worden voor grond, zoetwater, zeewater, vergisting, stort,…. OWS biedt testen aan voor al deze situaties en kan u uiteraard ook helpen bij het kiezen van de gepaste condities.

Other environments

Er dient wel opgemerkt te worden dat de (bio)degradatie van een product varieert van milieu tot milieu. In de meeste gevallen zijn het de temperatuur en de microbiële activiteit die de snelheid en de mate van (bio)degradatie bepalen. Compost wordt dan ook beschouwd als het meest effectief (agressief) milieu voor (bio)degradatie en stortplaatsen als het minst effectief (agressief). (Bio)degradatieresultaten kunnen zodoende niet geëxtrapoleerd worden van het ene milieu naar het andere.

Agressivity

OWS biedt de volgende (bio)degradatietesten aan voor de hierboven vermelde milieus:

  • Biodegradatie in grond (ISO 17556, ISO 11266 en ASTM D5988)
  • Biodegradatie in zoetwater (ISO 14851, ISO 9408, EN 29408, ASTM D 5271, OECD 301C, OECD 301F, OECD 302C en/of OECD 302F)
  • Biodegradatie in zeewater (ISO 14851 and/or ASTM D 6691)
  • Anaerobe vergisting (ISO 15985 en/of ASTM D 5511)
  • Storttest (ASTM D 5526)

Biodegradation in other environments - Biodegradation in marine water Biodegradation in other environments - Accelerated landfill test Biodegradation in other environments - High-solids anaerobic digestion test

Net als voor industrieel composteerbare en thuiscomposteerbare producten heeft TÜV AUSTRIA Belgium ook een certificatieschema opgesteld voor producten die biodegradeerbaar zijn in respectievelijk grond (OK Biodegradable Soil), zoetwater (OK Biodegradable Water) en zeewater (OK Biodegradable Marine). De certificatie voor biodegradeerbaarheid in grond (OK Biodegradable Soil) vereist de analyse van zware metalen, biodegradatie (in grond) en ectoxiciteitstesten met planten. De certificatie voor biodegradeerbaarheid in zoetwater vereist alleen de analyse van zware metalen en biodegradatie (in water). OWS kan u helpen met het bekomen van de nodige data voor deze certificaten en u begeleiden bij de voorbereiding van uw certificatiedossier.

Logo biodegradation in water Vinçotte             Logo biodegradation in soil Vinçotte             Logo biodegradation in soil Vinçotte

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.