Consulting & ondersteuning – Automatisatie

Afhankelijk van de complexiteit van een installatie kan een weldoordachte automatisatie vele uren werk besparen. Een uitgebreide automatisering laat ook toe om verschillende procesparameters en besturingsacties te monitoren. Hierdoor wordt een beter inzicht in het proces bekomen en kunnen ongewenste veranderingen reeds in een vroeg stadium worden gedetecteerd. OWS kan assistentie verlenen met betrekking tot:

  • Verbetering van geautomatiseerde controles
  • Databeheer
  • Lange afstand controle en interventie

 Automation (2)     Automation (1)

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.