Consulting & ondersteuning – Analytische/biologische assistentie

Daar het biologisch proces het kloppend hart is van een anaerobe vergistingsinstallatie, is het essentieel om dit proces goed te beheersen en te sturen.

Analytische assistentie

Substraten

 • TS-VS, Kj-N, C/N, COD,…
 • Biogas Productie Potentiaal
 • Gehalte aan nutriënten en zware metalen

Vergistingsproces

 • TS-VS
 • NH4+-N
 • pH
 • FOS, TAC
 • VFA
 • Viscositeit

Digestaat

 • Fysicochemisch (TS-VS, pH, NH4+-N,…)
 • Stabiliteit (AT4, O2-consumptie, rijpheid,…)
 • Bemestingswaarde

Biologische supervisie

 • Interpretatie van de analytische en operationele parameters
 • Opvolging en advisering voor optimale prestaties
 • Zeer flexibele frequentie, volgens de specifieke noden van de installatie
  • Dagelijks, wekelijks, maandelijks,…
  • Mail, telefoon,…
  • Op vraag / op regelmatige basis

Analytical assistance (3)  Analytical assistance (2)

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.