Steven Verstichel – Afdelingshoofd BCE

“Het salaris is competitief en daar ik verantwoordelijk ben voor Europese projecten binnen het labo reis ik ook regelmatig voor het werk naar het buitenland. De ‘groene sector’ is een snelgroeiende sector en het is dan ook belangrijk om de nieuwste trends te volgen op nationaal en internationaal vlak en zo de volgende stappen te kunnen bepalen in de verdere ontwikkeling van onze industrie.”

 

Steven Verstichel – Afdelingshoofd BCE – Lab & Consulting Services

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.