Lynn Serbruyns – Study Director

“Als biologe weet ik welke impact afval kan hebben op het milieu. De mogelijkheid om actief mee te werken aan een beter leefmilieu via het testen van de biodegradatie van alledaagse producten en verpakkingen maakt mijn job de moeite waard.”

 

Lynn Serbruyns –┬áStudy Director – Lab & Consulting Services

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.