Bourg-en-Bresse 2016

woensdag, juli 31st, 2013

Elk jaar verwerkt deze installatie ongeveer 66 000 ton restafval en 7 500 ton groenafval. Na de DRANCO-vergisting wordt het digestaat gewassen en wordt propere compost geproduceerd.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.