To compost or not to compost: Carbon and energy footprints of biodegradable materials waste treatment – Hermann B.G., Debeer, L., De Wilde, B., Blok, K., and Patel, M.K.

Polymer Degradation and Stability, 96, 1159-1171, 2011.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.