To compost or not to compost: Carbon and energy footprints of biodegradable materials waste treatment – Hermann B.G., Debeer, L., De Wilde, B., Blok, K., and Patel, M.K.

Polymer Degradation and Stability, 96, 1159-1171, 2011.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.