Substantiating of claims – How to prove? – De Wilde, B.

Gepresenteerd op de 6th Bioplastics Markets, Bangkok, Thailand, May 23-24, 2012.

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.