Review of information on enzyme-mediated degradable plastics – Deconinck, S. and De Wilde, B.

OWS reviewed the publically available information on the biodegradability and compostability of “enzyme-mediated degradable plastics”, with a specific focus on 5 companies (May 2014)

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.