Review of information on enzyme-mediated degradable plastics – Deconinck, S. and De Wilde, B.

OWS reviewed the publically available information on the biodegradability and compostability of “enzyme-mediated degradable plastics”, with a specific focus on 5 companies (May 2014)

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.