Results of laboratory and field studies on wastepaper inclusion in biowaste in view of composting – De Wilde, B., Boelens, J. and De Baere, L.

The Science of Composting, 803-812, 1996. Editors: de Bertoldi, M., Sequi, P., Lemmens, B., Papi, T. Blackie Academic & Professional, Londen

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.