Der DRANCO-Prozess – kontinuierliche Trockenfermentation zur Verwertung von Bioabfällen und Energiepflanzen – De Baere L.

Presented at the Symposium on Anaerobic Dry Fermentation at the IBBK/IBBCC Conference in Berlin, 21-22 February 2008

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.