Der DRANCO-Prozess – kontinuierliche Trockenfermentation zur Verwertung von Bioabfällen und Energiepflanzen – De Baere L.

Presented at the Symposium on Anaerobic Dry Fermentation at the IBBK/IBBCC Conference in Berlin, 21-22 February 2008

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.