Prerequisites for biodegradable materials for acceptance in real-life composting plants and technical aspects – De Wilde, B. and Boelens, J.

Polymer Degradation and Stability, 59, 7-12, 1998

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.