Position of Major Standardization Bodies on (Bio)degradable Polymeric Materials – De Wilde, B.

Gepresenteerd op de UNIDO-ICS Expert Group Meeting on Environmentally Degradable Plastics. Triëste, Italë, 16-17 november, 2000

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.