Organic Recycling of Agricultural Waste Today: Composting and Anaerobic Digestion

Biotransformation of Agricultural Waste and By-Products – 1st Edition. Author: Poltronieri. Elsevier (in press)

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.