Organic Recycling of Agricultural Waste Today: Composting and Anaerobic Digestion

Biotransformation of Agricultural Waste and By-Products – 1st Edition. Author: Poltronieri. Elsevier (in press)

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.