La digestion anaérobie en dechets municipaux: déchets gris, De Baere L.

L’eau, l’industrie, les nuisances Hors Série, p 25-27

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.