Expert statement : (Bio)degradable mulching films

The first part discusses the biochemical pathway of biodegradation and more particularly the meaning of complete biodegradation in soil. The second part touches on the possible accumulation of plastics in the soil as a result of repetitive use of both non-biodegradable and biodegradable mulching films.

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.