Evaluatie van de vergisters in Nederland – Fase I – Part I

Gedetailleerd overzicht van de huidige situatie van de vergistingssector in Nederland.

Eerste deel van het eindrapport van Fase I van de studie met een overzicht van de technische en financiële informatie van ruim 80 vergistingsinstallaties (Fase I).

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.