Dry Anaerobic Conversion of Source Separated Household Waste to Biogas and Humotex – De Wilde, B., Six, W. and De Baere, L.

Journal of Resource Management and Technolog­y, 18, 40-43, 1990

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.