Dry Anaerobic Conversion of Source Separated Household Waste to Biogas and Humotex – De Wilde, B., Six, W. and De Baere, L.

Journal of Resource Management and Technolog­y, 18, 40-43, 1990

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.