Determination of the aerobic biodegradability of polymeric material in a laboratory controlled by composting test – Pagga, U., Beimborn D.B., Boelens J. and De Wilde B.

Chemosphere, 31, 4475-4487, 1995

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.