Compostable packaging – A potential or a threat for compost – De Wilde, B.

Gepresenteerd op de Workshop ‘Biological Treatment of Biodegradable Waste – Technical Aspects’, Brussel, België, april 8-10 2002. Workshop georganizeerd door EU Commission DG Environment en JRC. Edited by Heinrich Langenkamp and Luca Marmo. Publication EUR 20517 EN – 2003, 330-338

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.