Characterization of L-polylactide and L-polylactide-polycaprolactone copolymer films for use in cheese packaging applications – Plackett, D., Holm, V., Johansen, P., Ndoni, S., Nielsen, P., Sipilainen-Malm, T., Södergård, A. and Verstichel, S.

Packaging Technology and Science, 19, 1-24, 2006.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.