Biodegradation Testing Protocols – De Wilde, B.

Degradable Polymers and Materials – Principles & Practice,33-43, 2012. Editors: Khemani, K. and Scholz, C. ACS Publications.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.