Bio-end-of-life of textiles – Presentation at Performance Days 2017

You can also listen to the podcast via the following link.

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.