Better compost through addition of paper: expanding the biowaste definition – De Wilde, B.

Gepresenteerd op het 2nd Annual ORCA congres, Brussel, 15 december 1993

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.