Benefits and challenges of bio- and oxo-degradable plastics – A comparative literature study – Deconinck, S. and De Wilde, B. – Executive summary

Samenvatting van een studie uitgevoerd voor Plastics Europe (Augustus 2013)

Download

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.