Assessment of anaerobic degradation of IngeoTM polylactides under accelerated landfill conditions – Kolstad, J.J., Vink, E.T.H., De Wilde, B. and Debeer, L.

Polymer Degradation and Stability, 97, 1131-1141, 2012.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.