Assessment of anaerobic degradation of IngeoTM polylactides under accelerated landfill conditions – Kolstad, J.J., Vink, E.T.H., De Wilde, B. and Debeer, L.

Polymer Degradation and Stability, 97, 1131-1141, 2012.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.