Groene stroom uit huishoudelijk afval: praktijkervaring en toekomstplannen

Toespraak ir. Raymond Maes van IGEAN, 2001

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.