Biogas Plants

DRANCO-FARM

OWS heeft de DRANCO-FARM droge vergistingstechnologie ontwikkeld om hernieuwbare energie te produceren  uit organische substraten zoals energiegewassen,  gewasresten, agro-industriële nevenstromen, enz.
De afbraak van de organische materie vindt plaats in een verticale reactor onder anaerobe condities. De afbreekbare fractie wordt omgezet in biogas. Het biogas kan gebruikt worden voor de productie van elektriciteit en/of warmte, of na opwaarderen, als biomethaan.

De niet-afbreekbare fractie vormt een digestaat, waarvan het droge stof-gehalte afhangt van het ingaand substraat. Het digestaat kan gestockeerd en uitgespreid worden op het veld, of het kan verder behandeld worden (drogen/ontwateren/…) voor de productie van een meststof van hoge kwaliteit.

Deze droge anaerobe vergistingstechniek is ideaal om (droge) gewassen zoals maïs, zonnebloemen, gras enz. te vergisten en kan bovendien ook ingezet worden voor de vergisting van zuivere agro-industriële nevenproducten zoals glycerine, perskoek van koolzaad, DDGS, aardappelschillen, etc.

DRANCO-FARM plant Nüstedt1
DRANCO-FARM plant Nüstedt

Technology

De DRANCO-FARM technologie is gebaseerd op de DRANCO technologie  en werkt  aan een droge stof-gehalte van ≥ 15% (in de reactor) en wordt daarom beschouwd als een ‘droge vergistingstechnologie’ .  Het is een continu proces (↔  tunnelsystemen/ batch vergisting).  In de sector van huishoudelijk afval worden droge continue vergistingsinstallaties sinds >20 jaar gebruikt in Europa. De hoge concentratie van droge stof, de thermofiele temperatuur en de continuïteit laten een zeer hoge belasting (> 16 kg vervluchtigbare stof per m³ reactor per dag) en productie van biogas toe (> 10m³ biogas per m³ reactor per dag).

DRANCO-FARM proceseigenschappen

 • droge anaerobe vergisting:  ≥15 % droge stof in de reactor
 • geen menging of biogasinjectie binnenin de vergister
 • intensieve recirculatie van het digestaat
 • thermofiele en mesofiele temperatuur
 • robuust en industriëel systeem
 • propstroomvergisting (first-in, first-out)
DRANCO-FARM plant Nüstedt 2
DRANCO-FARM plant Nüstedt

Advantages

Het DRANCO-FARM proces heeft enkele belangrijke voordelen in vergelijking met andere conventionele vergistingsinstallaties:

 • Geen toevoeging van water of vloeibare mest noodzakelijk
 • Maximale biogasproductie (vanwege hoge droge stof en thermofiele temperatuur)
 • Geen sediment of korstvorming
 • Goed gecontroleerde externe inoculatie
 • Optimale menging vers substraat en digestaat
 • Gestabiliseerd eindproduct
 • Geen menging in de reactor
 • Geen onderhoud of breuken binnenin de vergister
 • Eliminatie van pathogenen en zaden
 • Laag eigenverbruik

25 jaar ervaring in de vergisting van afval en productie van bio-energie

Contact

Dhr. Winfried Six
Marketing & Sales Manager
E-mail: winfried.six@ows.be

References

De DRANCO-FARM referenties kunnen hier teruggevonden worden.

Movies

DRANCO-FARM installatie Nüstedt (Duitsland).

Publications

De DRANCO-FARM publicaties kunnen hier teruggevonden worden.