Back to News & Events

Video FUNGUSCHAIN released

FUNGUSCHAIN project is a new concept of biorefinery which will be created to valorise mushroom outcomes with a 4 steps cascading approach.

 

Do you want to know more? See the video!

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.