Back to News & Events

Van bermgras naar biogas

Binnen het project Bermg(r)as werd onderzocht of het mogelijk is bermgras te benutten via droge anaerobe vergisting in combinatie met GFT. Het project liep van juni 2013 t.e.m. juni 2014 met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, VITO, FlandersBio, OWS nv en IGEAN milieu & veiligheid.

 

In de bestaande vergistingsinstallatie van IGEAN wordt al meer dan 20 jaar het GFT van Antwerpen en omgeving omgezet in biogas (hernieuwbare energie) en kwaliteitscompost. Hierbij wordt gebruik gemaakt van droge vergisting (het DRANCO proces), wat als voordeel heeft dat geen water toegevoegd moet worden aan het GFT (wat bij natte vergisting wel het geval is).

 

Tijdens het Bermg(r)as-project werd vanaf juni tot december 2013 ongeveer 1.000 ton bermgras verzameld en ingekuild, waarna dit in januari en februari werd verwerkt in de vergistingsinstallatie. Hierbij maakte bermgras tot 25% van de input uit. Bijkomend werden ondersteunende laboproeven uitgevoerd, waar tot 100% bermgras werd vergist. Uit deze proeven bleek dat een goede bewaring heel belangrijk is om zoveel mogelijk van het biogaspotentieel te benutten. Het co-vergisten van bermgras met GFT heeft bijkomend een positief effect op het vergistingsproces, doordat het stikstofgehalte wordt verlaagd. Technisch werden geen problemen vastgesteld wanneer 25% bermgras bijgemengd werd, waardoor de bestaande technologie probleemloos kan worden aangewend om naast GFT ook bermgras te vergisten. Ook de compostkwaliteit wordt niet beïnvloed wanneer bermgras wordt toegevoegd.

 

Bij het project hoorde ook een economische en duurzaamheidsevaluatie, uitgevoerd door respectievelijk VITO en UGent. Ondanks het feit dat co-vergisting van GFT en bermgras nog steeds steun vereist, is de rendabiliteit van co-vergisting gunstiger dan wanneer enkel GFT zou worden vergist. Uit de LCA-studie (levenscyclusanalyse) bleek verder dat vergisten van bermgras de meest duurzame verwerkingsmethode is. Indien alle bermgras in Vlaanderen zou worden vergist, kan het equivalent van de uitstoot van 20.000 auto’s worden vermeden en kan elektriciteit worden gegenereerd voor 13.000 gezinnen.

 

U kan het finaal rapport hier downloaden.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.