Back to News & Events

Press release European Project HyFlexFuel

On the 22nd of June 2021, a press release for the European project HyFlexFuel was made publicly available. The full press release can be found here: HyFlexFuel Press Release

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.