Back to News & Events

Press release European Project HyFlexFuel

On the 22nd of June 2021, a press release for the European project HyFlexFuel was made publicly available. The full press release can be found here: HyFlexFuel Press Release

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.