Back to News & Events

OWS bouwt mee aan de eerste Belgische biomethaancentrale

In Beerse is OWS gestart met de bouw van een Energie Conversie Park. Het gaat om een nieuwe biogasinstallatie voor groente-, fruit- en tuinafval dat geïntegreerd zal worden bij IOK Afvalbeheer. Dat er met de installatie ook biomethaan geproduceerd zal worden, is een primeur voor Vlaanderen.

Gentse kmo zorgt met bouw biogasinstallatie voor Vlaamse primeur

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.