Back to News & Events

Nieuwe voorvergistingsinstallaties van GFT bij Verko en EcoWerf

Het gft-afval wordt in ongeveer 2/3de van de Vlaamse gemeenten en steden selectief ingezameld om te worden gecomposteerd tot de gecertificeerde bodemverbeteraar compost. Het Vlaamse beleid zet in op de vóórvergisting van dit GFT-afval zodat er, naast een kwaliteitsvolle compost, ook groene energie wordt geproduceerd. De komende tijd zitten er twee nieuwe gft-voorvergistingen in de pipeline.

 

https://www.vlaco.be/nieuws/nieuwe-voorvergistingsinstallaties-van-gft-bij-verko-en-ecowerf?utm_source=linkedin&utm_term=gft%20voorvergisting&utm_content=compost

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.