Back to News & Events

Nieuwe DRANCO installatie in Japan

Kurita Water Industries, DRANCO licentiepartner van OWS voor de Japanese markt, zal een DRANCO installatie bouwen in samenwerking met OWS. De installatie op het eiland Shikoku zal dagelijks 64 ton organisch materiaal omzetten in biogas in een fermentor van 3.000m³. Met dit biogas zal vervolgens groene elektriciteit geproduceerd worden.

Dit project ontvangt steun van de ‘New Energy and Industrial Technology Development Organization‘ in Japan.

Meer informatie vindt u hier.

Het originele persbericht van Kurita Water Industries (in het Japans) vindt u hier.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.