Back to News & Events

Evaluatie van de vergisters in Nederland

In opdracht van Agentschap NL heeft OWS de huidige situatie van de vergistingssector in nederland gedetailleerd in beeld gebracht. Twee fases konden onderscheiden worden:

  • Fase 1: Technische en financiële informatie van ruim 80 vergistingsinstallaties
  • Fase 2: Biologische en technische opvolging van 19 vergistingsinstallaties

De resultaten van dit project kunnen hier teruggevonden worden.

 

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.