Back to News & Events

CHAMPION Newsletter June, 2021

The second issue of the CHAMPION newsletter is now out, feel free to read it: here

 

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.