Back to News & Events

CHAMPION Newsletter June, 2021

The second issue of the CHAMPION newsletter is now out, feel free to read it: here

 

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.