Terug naar Nieuws & Events

ARGUS interviewt onze Lab Manager Bruno De Wilde

Het publiek is zich bewust geworden van het plasticprobleem. Gevolg: een steeds luidere roep naar bioplastics. Terecht?

 

Het volledige interview kan u hier nalezen.

Over OWS

Over OWS

OWS is een belangrijke speler in de constructie en exploitatie van anaerobe vergistingsinstallaties, in het testen van de biodegradeerbaarheid en composteerbaarheid van producten en materialen, en in advies inzake afvalbeheer.