Lab & Consulting Services

VOLATILE

VOLATILE – Biowaste derived volatile fatty acid platform for biopolymers, bioactive compounds and chemical building blocks.

Periode

1 december 2016 – 30 november 2020

Project

Er bestaat een wereldwijde consensus dat het beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen moet worden geoptimaliseerd. De vraag naar deze natuurlijke hulpbronnen blijft groeien en overstijgt de draagkracht van onze planeet op (middel)lange termijn. De ontwikkeling van een circulaire economie met eco-efficiënte processen en hernieuwbare grondstoffen is een belangrijke strategische uitdaging van de 21e eeuw. Ongeveer 20-40% van alle huishoudelijke afval in Europa is organisch van aard, wat resulteert in bijna 90 miljoen ton per jaar wat dit een ideale grondstof maakt voor de bio-economie.

Het VOLATILE project streeft er naar een innovatief proces te ontwikkelen om huishoudelijk organisch afval en waterzuiveringsslib op een biologische manier om te zetten naar vluchtige vetzuren en dit proces te integreren bij bestaande vergistingsinstallaties. De geproduceerde vetzuren zullen gebruikt worden als koolstofbron voor de fermentatieve productie van het biopolymeer PHA (applicatie als materiaal of voederadditief), olieproductie uit gisten (chemische bouwstenen voor de oleochemie) en lange keten onverzadigde omega-3 vetzuren uit heterotrofe micro-algen (bioactieve stof voor de voedings- en farmaceutische industrie).

Coördinator

Tecnalia (Spanje)

Partners

OWS nv (België), Biotrend (Portugal), Universidade do Minho (Portugal), Biozoon GmbH (Duitsland), NTUA (Griekenland), Stamou (Griekenland), Aquafin nv (België), Twence BV (Nederland), Ferrovial Servicios SA (Spanje), IGEAN Milieu & Veiligheid (België), PA Residel SA (Portugal), Aquaserv SA (Roemenië), AIVE (België), BOKU (Oostenrijk), ODEI SA (Spanje), ILVO (België), KPAD Ltd (VK), Wiedemann GbmH (Duitsland), Dechema e.V. (Duitsland) and Tritecc srl (Romenië)

Taken OWS

Ontwikkelen van het productieproces om huishoudelijk organisch afval en waterzuiveringsslib om te zetten in vluchtige vetzuren, alsook integratie van vetzuurproductie bij bestaande anaerobe vergistings- en composteerinstallaties.

Links

Contact

Dhr. Filip Velghe

E-mail: filip.velghe@ows.be