Lab & Consulting Services

Transbio

Transbio-klein

BioTRANSformation of by-products from fruit and vegetable processing industry into valuable BIOproducts

Periode

1 december 2011 – 30 november 2015

Project

TRANSBIO richt zich op diverse biotechnologische benaderingen voor het converteren van bijproducten uit de vruchten- en groenten-verwerkingsindustrie tot  bioproducten met toegevoegde waarde. Het project heeft tot doel de productiekosten te verlagen voor biopolymeer PHB, bio-barnsteenzuur en enzymatische detergenten. Tenslotte zal de resterende biomassa worden onderzocht op zijn biogaspotentieel.

Coördinator

Tecnalia (Spanje)

Partners

Wetlands (België), TTZ Bremerhaven (Germany), Promic (Spanje), Bioesplora (Italy), CNTA (Spanje), University of Costa Rica (Costa Rica), Ecosistemas (Argentinië), University of Do Minho (Portugal), Biotrend (Portugal), Biozoon (Duitsland), UAM (Mexico), NST (Duitsland), Proteos Biotech (Spanje), Tritecc (Roemenië) en OWS (België)

Taken OWS

Biodegradatie, fysicochemische karakterisatie, anaerobe vergisting en LCA

Disseminatie

Newsletter N° 2

Newsletter N° 4

Newsletter N° 5

Newsletter N° 6

Links

Contact

Dhr. Steven Verstichel
E-mail: steven.verstichel@ows.be