Lab & Consulting Services

Oli-PHA

Oli-PHA-klein

Functional Sustainable Packaging

Periode

1 juni 2012 – 31 mei 2015

Project

Duurzamere materialen in verpakkingen is een belangrijke vraag van de consument én een noodzaak voor de producent, wil deze voldoen aan de wetgeving over afvalvermindering. Meerdere factoren verhinderen echter de introductie van biopolymeren zoals: verwerkingsproblemen, onverenigbaarheid in de matrix-interface, slechte mechanische eigenschappen, mogelijke toxiciteit ten gevolge van de afbraak van de natuurlijke materialen, vocht-gevoeligheid, hoge grondstoffen kost, enz. De polyhydroxyalkanoaten (PHA’s), een groep van biogenische polyesters, bezitten daartegenover voldoende functionele eigenschappen om een aantal van de 250 MTs in de huidige, wereldwijd gebruikte plastics te vervangen, voornamelijk in de verpakkingssector. Deze bio-polyesters kunnen inderdaad qua prestaties de vergelijking aan met de conventionele fossiel-gebaseerde polymeren, terwijl ze hoog scoren qua biodegradeerbaarheid en veelzijdigheid van afgeleide formuleringen voor diverse toepassingen. De grootste uitdaging is hier de productie van meer kosteneffectieve en meer duurzame PHA’s.

Terwijl de olijfolie industrie belangrijk is voor zowel Europese als Latijn-Amerikaanse economieën, worden de producenten tegelijk geconfronteerd met het probleem van het genereren van grote hoeveelheden vervuilend afvalwater, waarvoor er tot op heden nog geen volledig bevredigende economische en effectieve verwerkingsproces bestaat. Recent onderzoek heeft ontdekt dat PHA polymeren op een natuurlijke wijze aangemaakt worden door sommige bacteriën welke in afvalwater kunnen gekweekt worden. Deze resultaten zijn echter nog niet vertaald naar de industrie.

In het OLI-PHA project zal het afvalwater van de olijfolie persen gerecupereerd worden en aangewend worden in het verwerven van PHA biopolymeren voor geavanceerd verpakkingsmateriaal. De afvalstromen zullen worden gevaloriseerd door de overgebleven biomassa (na biopolymeer productie) aan te wenden voor biogas productie, maar ook door de extractie van antioxidanten en natuurlijke vulmaterialen uit afvalwater van de olijfproductie voor de productie van actieve verpakkingen en polyhydroxybutyraat(PHB)-gebaseerde composieten.

Coördinator

IRIS (Spanje)

Partners

INSTM (Italië), CICESE (Mexico), INTEMA (Argentinië), ARCHA (Italië), FCTecnics (Spanje), Peccianti (Italië), San Javier (Mexico), Sellopack (Columbië), La Grana (Spanje), Cosmetic (Griekenland) en OWS (België)

Taken OWS

Biodegradatie, ecotoxiciteit, anaerobe vergisting en LCA

Disseminatie

Leaflet: OliPHA – Functional Sustainable Packaging

Nieuwsbrief September 2014

Links

Contact

Dhr. Steven Verstichel
E-mail: steven.verstichel@ows.be