Lab & Consulting Services

KBBPPS

KBBPPS-klein

Knowledge Based Bio-based Products’ Pre-Standardization

Periode

1 augustus 2012 – 31 juli 2015

Project

De toepassing van normen en certificeringssystemen voor de Europese biobased industrie zal op lange termijn een positieve uitwerking hebben op de algemene marktontwikkeling van biobased producten, door het terugdringen van handelsbelemmeringen en het aanmoedigen van de ontwikkeling van een pan-Europese markt voor biobased producten. Het zal ook een positieve uitwerking hebben op het maatschappelijk draagvlak, door het verzekeren en controleren van de duurzaamheid van de grondstoffen en het daadwerkelijke biomassa gehalte van de biobased producten, en ook door het duidelijk vermelden van hun vergelijkende functionaliteit ten opzichte van reguliere producten.

Het KBBPPS-project wil de invoering van normen en certificeringssystemen voor biobased producten versnellen. Het project omvat het onderzoek naar en het aantonen van biobased koolstofgehaltes, naar testmethodes voor de bepaling van biomassa gehaltes die niet enkel afhankelijk zijn van C14, en testschema’s voor biodegradatie en ecotoxiciteit. Daarnaast worden knelpunten omtrent functionaliteit van biobased producten geïdentificeerd en opgelost om te komen tot de ontwikkeling, harmonisering en validering van de testmethoden. De mogelijkheden tot het verbeteren van de voorbehandeling, de fractionering en de thermische behandeling van monsters zullen worden onderzocht, om de bepaling van biobased koolstof en andere biologisch afgeleide elementen te verbeteren. Praktische oplossingen voor belanghebbenden en laboratorium- en veldtesten voor biodegradeerbaarheid van biologisch afgeleide elementen zullen ook worden onderzocht.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat de resultaten direct deel kunnen uitmaken van Europese normen. In opdracht van de Europese Commissie heeft de Europese standaardiseringsorganisatie een technisch comité opgezet voor biobased producten: CEN/TC 411. Door deel uit te maken van dit comité (hun secretariaat is een van de partners), door informatie uit te wisselen met ASTM en ISO en door het uitvoeren van pre- en co-normatief onderzoek voor hen, geeft KBBPPS aan Europese belanghebbenden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen met helder gedefinieerde en betrouwbare testmethodes die aansluiten bij de rest van de wereld en die gebaseerd zijn op observaties in het veld en op toepasbaarheid in het laboratorium.

Coördinator

Nederlands Normalisatie-Instituut (Nederland)

Partners

University of York (UK), Agricultural Research Center (Nederland), Energy Research Center (Nederland), Agricultural University of Athens (Griekenland), Nova Institute (Duitsland) en OWS (België)

Taken OWS

Ontwikkeling, optimalisatie en normalisatie van testen en specificaties, voor biodegradatie en ecotoxiciteit

Rapporten

Links

Contact

Dhr. Bruno De Wilde
E-mail: bruno.dewilde@ows.be