Lab & Consulting Services

HyFlexFuel

 

HyFlexFuel – Hydrothermal Liquefaction: Enhanced performance and feedstock flexibility for efficient biofuel production

Periode

1 oktober 2017 – 30 september 2021

Project

Het HyFlexFuel project streeft ernaar de duurzame productie van drop-in fuels bekomen via hydrothermal liquefaction (HTL) van verschillende biogene grondstoffen naar een hogere technische maturiteit te brengen. De voordelen van HTL liggen vooral in de flexibiliteit van de gebruikte organische grondstoffen, de mogelijkheid om nattere stromen om te zetten en de gunstige ecologische en economische performantie. Het primaire product van HTL is een ‘bio-crude’ die kan worden opgewerkt tot hoogwaardige brandstoffen. HyFlexFuel benadert de volledige productieketen, van de aanvoer van de organische grondstof en HTL omzetting over bio-crude raffinage en het testen van de geproduceerde brandstoffen tot de valorisatie van de HTL reststromen, bv. in de vorm van brandbare gassen (biogas of syngas) en organische meststoffen.

Coördinator

Bauhaus Luftfahrt e.V. (Duitsland)

Partners

ARTTIC (Frankrijk), OWS nv (België), DBFZ (Duitsland), Aarhus Universitet (Denemarken), Eni S.p.A. (Italië), Haldor Topsøe AS (Denemarken), Universität Hohenheim (Duitsland), Paul Scherrer Institut (Zwitserland), Aalborg Universitet (Denemarken)

Taken OWS

Evalueren van de haalbaarheid om anaerobe vergisting in te zetten bij de energetische valorisatie van het organisch material in de HTL waterstromen (productie van biomethaan).

Links

www.hyflexfuel.eu

Contact

Dhr. Filip Velghe

E-mail: filip.velghe@ows.be